Leerplan Curriculum Ervaringsdeskundigheid Samen in je werkgroep je…

Leerplan / Curriculum Ervaringsdeskundigheid. Samen in je werkgroep je voordeel mee doen http://www.trimbos.nl/webwinkel/~/media/files/gratis%20downloads/af1373%20basiscurriculum%20ervaringsdeskundigheid_web.ashx

(..) Voorbeeld: AA-zelfhulp

De zelfhulpgroepen van de AA, opgericht in 1935 door Bill Wilson (New York) en Dr. Bob Smith (Akron, Ohio), zijn het voorbeeld bij uitstek van methodische zelfhulp.
De methode is gestructureerd langs twaalf stappen waarbij alleen de eerste stap gaat over de ziekte (de verslaving).
Alle andere stappen gaan over wat je kan doen om voorbij die ziekte te komen tot een goed leven. Ze ondersteunen bij het vinden van betekenis, van moed en mogelijkheden om te veranderen en te accepteren wat niet te veranderen is.

Uitgangspunt is dat de aandoening niet overgaat maar dat je ermee kunt leven en het kan benutten als een kans voor innerlijke (spirituele) groei. Het ‘lot’ wordt een kans voor toenemende zelfkennis en nieuwe mogelijkheden voor een beter leven.
Naast de stappen zorgen twaalf tradities ervoor dat de organisatie van de groepen volgens een vast patroon loopt en de kern van zelfhulp bewaakt. Uit: Handreiking inzet ervaringsdeskundigheid, 2012, pag. 13).

Voor het inrichten en het begeleiden van een 12-stappengroep is geen opleiding vereist. De groepen worden in gemeenschappelijke verantwoordelijkheid georganiseerd. Wel is er een duidelijke inhoudelijke structuur (zoals de twaalf stappen en twaalf tradities) die houvast biedt.
In New York biedt de General Service Organization ondersteuning met onder andere literatuur en richtlijnen voor een groep.
Lees meer op: http://www.aa.org/. Het 12-stappenprogramma is aanvankelijk ontwikkeld voor alcoholverslaving. Later is hetzelfde programma ook van nut gebleken bij andere vormen van verslaving en afhankelijkheid.
? Tip Kijk of er in de buurt open AA-meetings zijn en breng een keer een bezoek.
(..)