• dicktab heeft een update geplaatst 8 jaren, 1 maand geleden

  Leuk om te lezen dat het twaalf stappen werk uitgevoerd
  gaat worden, daar bedoel ik mee voorlichting van de AA
  in de klinieken , gevangenissen , scholen , dokters in opleiding,
  verpleegsters in opleiding ,en andere groeperingen die interesse
  hebben in hoe de AA gemeenschap werkt, dit is de taak van de
  gemeenschap van de Anonieme – Alcoholisten, dit hoort bij het
  uitbrengen van onze boodschap naar de nog leidende lotgenoten,
  dit doet / dat hoort, de AA te doen al zolang de gemeenschap
  bestaat . Maar helaas heeft onze gemeenschap andere prioriteiten
  die zij belangrijker vinden, alles ,ook al is de wil goed ,strand in
  vergaderingen, om te vergaderen, gaat ook het meeste geld mee
  gepaard, blijf er niets over om de juiste dingen te doen, waar wij
  het hierboven over hebben, nog steeds is ons grootste doel nuchter
  blijven, en andere alcoholisten te steunen om dat ook te bereiken,
  zo als het beschreven staat in onze preambule waar de meeste
  meetings mee beginnen, dat is onze boodschap.

  Ik besteed een groot deel van mijn tijd om het geen ik leerde
  door te geven aan anderen die het verlangen en het nodig
  hebben,
  Dat doe ik om vier redenen:

  1 } Uit plichtsbesef ;

  2 } het is tevens een genoegen;

  3 } omdat ik , door zo te handelen , mijn schuld betaal aan de
  man die zoveel tijd aan mij besteedde om mij de boodschap
  over te maken ;

  4 } omdat, telkens wanneer ik dat doe, ik mezelf versterkt tegen
  een mogelijk hervallen.

  Dick.Tab.

  • @dicktab Dick, mooi dat je dit hier deelt. In plaats van vergaderen (en het geld en tijd wat het kost, te denken aan vervoer b.v., parkeren en tijd), ben ik van mening dat vóór er voorlichting gegeven gaat worden, de deelnemers éérst een training krijgen. Ik ben zelf een aantal keer mee geweest met voorlichting, maar soms… dan schaamde ik me kapot.

   Enthousiaste en dankbare AA’ers die onwaarheden vertellen, een voorbeeld: ‘AA geneest 90% van de deelnemers terwijl dit bij de verslavingszorg nog geen 10% is. Nou..bij zulke voorlichters wil ik niet horen, want deze uitspraak slaat helemaal nergens op en is niet waar en al helemaal niet nederig.

   Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat voorlichters zich inleven in hun publiek. Oma/opa verhalen staan zo enorm ver weg bij scholieren bijvoorbeeld. Eigenlijk vind ik dat jonge mensen, voorlichting horen te geven aan jonge mensen en oude mensen aan oude mensen. Ook bij voorlichting aansluitend op ‘lotgenoten’, maar dan qua leeftijd en belevingswereld.

   Wat ook gebeurt met voorlichters is dat er ‘gepreekt’ wordt. Ik weet niet, maar dan raken we toch ook wel heel ver bij onszelf vandaan.
   Dus wat mij betreft: Eerst een training, vóór er voorlichting gegeven wordt. En vervolgens ook na elke voorlichting, eerlijke feedback op elkaar geven.

   Dat zou hopelijk kunnen voorkomen dat er vreemde (onware)verhalen verteld worden. En op deze manier blijven we zelf ook ‘bij de tijd’.

   • @ Vriendin Anja,
    Wat mij betreft zie ik de gemeenschap van de AA + het programma
    als een medicijn voor de alcoholist , en of het medicijn toegediend
    wordt door een verpleegster van 20 jaar of een dokter van 40 jaar
    of door een nog ouder iemand ,zal mij worst wezen, als het medicijn
    en de toediening er van maar juist is. De kracht van de AA is dat
    iedereen naast iedereen zit , uit welk milieu die persoon ook komt,
    alcoholisme spaart niemand, tegenwoordig worden vele alcoholisten
    in hokjes geplaatst, bv een roze groep , jongeren groep , vrouwen groep,
    alcoholisten komen maar voor een doel ,iets aan hun drank probleem
    te doen omdat zij overal zijn stukgelopen met hun probleem ,en zelf
    ook niet instaat er iets me te doen ,daarom kloppen zij aan de deur van
    onze gemeenschap, dan licht de verantwoording bij de persoon die de
    deur opent , deze persoon moet weten waar hij mee bezig is , op zijn
    minst de geestelijke bewustwording hebben van een AA er ,die zelf met
    het programma is nuchter geworden, zo niet ,moet hij er alles aan doen
    om het door te geven aan een ander persoon die deze kwaliteit wel
    bezit. Voor de voorlichting is het precies eender , wie door de groep
    gestuurd word naar een voorlichting ,moet ook weten waar hij me bezig
    is, dus een opgeleid iemand voor voorlichting te geven ,anders is de groep
    in gebreken , voor de rest is het wel zo dat de m / v van 10 uur de m/v 10/15
    uur helpt ,op haar of zijn manier, zo is de AA al meer 79 jaar. Zo voorkom
    je dat te enthousiaste mensen naar een voorlichting gaan met cowboys
    verhalen dat 80/90 % geneest bij de AA , ten eerste genezen wij nooit ,dat
    is het begrip dat wij bij de AA er over hebben ,en zelf ervaren hebben dat
    dit zo is. Mijn ervaring is dat 8 van de honderd alcoholisten die bij ons aan
    de deur komen ook gelijk nuchter worden met het programma, en er +/- 3
    alcoholisten na een poosje komen , dus 11 van de honderd worden ook
    nuchter. Dit is bij gehouden op de Bergweg in vele jaren. Ook geld dit voor
    de voorlichting van af 1975 geef/gaf de Bergweg voorlichting aan afgestudeerde
    huisartsen / verpleegsters in op leiding/ hoge scholen / ambachtsscholen /
    bond voor plattelandsvrouwen/ bij haven baronnen / politiescholen / en nog
    diverse andere projecten waar onder radio programma’s in verschillende plaatsen,
    daarbij heb ik het geluk gehad om aan vele van deze voorlichtingen deel te mogen
    hebben nemen, en er waren vele jaren op de zelfde locaties aan ons om voorlichting
    en soms in twee lokalen tegelijk gevraagd, en in die jaren floreerde de groepen op
    de Bergweg uitstekend +/- 175 personen in zeven groepen, dit is goed gegaan tot
    dat een voorzitster van AA Nederland het nodig vond om een enquête te gaan houden
    voor het Trimbos instituut onder de AA groepen, waar AA normaliter nooit aan
    mee doet staat ook in de preambule, hier door is er postbus 51 ontstaan (de overheid)
    en de scholen hun voorlichting daar bij moesten halen, waar door de AA haast geen
    voorlichting aanvragen meer kreeg,en de overheid zich nog meer ging ging bemoeien
    met het twaalf stappen programma ,via trimbos instituut ,waarom de professionele
    hulp minder resultaat had als de zelfhulpgroepen, daaruit is ontstaan dat alcoholisme
    officieel als ziekte is erkend door de overheid ,en de commerciële hulpverlening er
    brood in ging zien, met het resultaat dat er tientallen klinieken zijn ontstaan met alle
    gevolgen die nu te zien zijn bij de zelfhulpgroepen vooral bij de AA gemeenschap
    die nu af gat zitten wachten of er perrongelijk niet een uit de kliniek komt naar de
    groep, in plaats zelf aan de weg te gaan timmeren wat de AA in het programma
    heeft staan ,om zelf op onze geschreven manier de boodschap uit te brengen, en het
    voordeel is dat je echt anoniem blijft ,dat is zeker in het voordeel van de alcoholist
    als je een andere baas moet gaan zoeken, en het kost de gemeenschap niets.

  • @emmadenhaag Terwijl jij het tegen vindt vallen 10 oudgedienden (na 20 jaar) op een verjaardag, denk ik: ‘Jeemig wat veel!’

   Ik ben wat genuanceerder gaan denken over groepsbezoeken van lotgenoten en vraag me ook vaak af, wat de reden kan zijn, als mensen niet meer komen. Dus steek ook mijn hand in eigen borst.

   Ieder doet het op zijn/haar eigen manier. Als iemand niet meer komt, misschien is het niet nodig, of inderdaad geen aansluiting meer bij de groep omdat zich te vaak herhalingen afspelen. Ik weet uit ervaring van een andere groep, dat sommige daar meester in zijn. Ik kon van enkele personen de eerste stap compleet uit mijn hoofd. Heb je daar een stuk of 4 van in een groep, kan ik me zo indenken dat je niet jaar in- jaar uit naar die groep blijft gaan.

   Sommige groepen kennen een sterke hiërarchie, waar je als je een tijdje meedraait behalve de afwas, toch niets anders mag doen, of als je het wel mag, dan moet het persé op dezelfde manier als dat het altijd gegaan is, omdat oudgedienden de neiging hebben weinig uit handen te kunnen geven en bijna te eisen dat het op hun manier gaat.

   Let wel; het zijn dingen die ik zelf meegemaakt heb binnen diverse groepen.
   We mogen ook niet vergeten, dat nieuwelingen (of betrekkelijk nieuwelingen) vaak hun mond niet durven opendoen binnen een groep, simpel en alleen omdat ze zo bang zijn om weer nergens bij te horen, of nog onzeker zijn vanwege terugval, dat ze niets durven zeggen.

   Er zijn ook nieuwelingen die de boel gelijk willen veranderen en denken dat de betekenis van AA ‘Alles Anders’ is binnen de groep en de groep naar hùn hand willen zetten.

   In mijn ogen is het daarom ook zo belangrijk regelmatig een groepsgeweten te houden. Voelt ieder zich nog prettig en veilig binnen de groep? Zo nee..wat scheelt eraan? Wat kan beter? Nou ja, dat soort dingen. Het is belangrijk -in mijn ogen- dat iedere groepsdeelnemer zich ook veilig genoeg voelt om ongenoegen binnen de groep uit te spreken en daar niet op afgerekend wordt.

   Ja joh, zoveel mensen, zoveel meningen om maar eens een cliché te gebruiken. En het is weleens schipperen met z’n allen, óók binnen een groep.
   Echter zo lang er vertrouwen en veiligheid is, zou het toch ‘moeten’ lukken met elkaar.

  • Heb er ook geen goede ervaringen mee.. maar een maand geleden voor de eerste keer in 14 jaar AA mee gemaakt, dat iedereen elkaar in zijn waarde liet (al was dat niet een groepsgeweten-avond, maar een huishoudelijke avond. Al vind ik het verschil wel heel dun tussen groepsgeweten en huishoudelijk, meestal is het een meng-vorm).

   Dat heb ik dan ook gezegd, ik was heel verbaast.