12 Stappen

We werken met de ’12 Stappen van AA’ aan ons herstel. Dit is een levensprogramma, een programma van geestelijke bewustwording. Een korte samenvatting van de inhoud:

 1. We erkenden dat wij machteloos stonden tegenover de alcohol – dat ons leven stuurloos was geworden.
 2. We kwamen ertoe dat een kracht groter dan wijzelf ons weer gezond kon maken.
 3. We besloten onze wil en ons leven over te geven aan deze kracht, zoals ieder van ons dat persoonlijk aanvaardt.
 4. We maakten een diepgaande en onbevreesde morele balans op van ons leven.
 5. We bekenden tegenover onze ‘kracht’ – tegenover onszelf en tegenover een ander mens de juiste aard van onze misstappen.
 6. Wij waren volkomen bereid om onze ‘kracht’ al onze karakterfouten te laten wegnemen.
 7. Wij vroegen nederig onze tekortkomingen te laten wegnemen.
 8. We maakten een lijst van allen die door ons schade en leed hadden ondervonden en verklaarden ons bereid om dit bij allen weer goed te maken.
 9. We hebben waar het mogelijk was dit rechtstreeks bij zulke mensen goedgemaakt, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden.
 10. We maakten er een gewoonte van onszelf te onderzoeken en erkenden direct de fouten die we hadden gemaakt.
 11. We proberen door bezinning en overdenking het contact met onze ‘kracht’ te verdiepen en vragen alleen de bedoeling te leren kennen en om de kracht dit te volbrengen.
 12. Nu deze stappen ons tot geestelijke bewustwording hebben geleid, proberen we de inhoud ervan aan alcoholisten door te geven en deze principes bij al ons doen na te streven.

Overgenomen van de ‘Twaalf stappen van AA door Dr. H. Krauweel, bewerkt door werkgroep Doen.

Spring naar toolbar