Anonieme e health en subsidies Een ander onderwerp…

(..)Anonieme e-health en subsidies
Een ander onderwerp tijdens het AO zijn de anonieme e-health en internetplatforms. Deze initiatieven zijn effectief en laagdrempelig, echter het is moeilijk om in aanmerking te komen voor de subsidies. D66 stelde hier vragen over. De staatssecretaris geeft aan hier naar te kijken.(..)

Op 2 december sprak de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Van Rijn van VWS over verslavingszorg. Tijdens dit algemeen overleg stelden de Kamerleden verschillende onderwerpen aan de orde. De belangrijkste onderwerpen uit het debat en de reactie van de staatssecretaris of minister leest u hieronder in het korte verslag
http://ggz-connect.nl/bericht/2995/kort-verslag-ao-verslavingszorg-2-december-2014