Wat is een ge-informeerd groepsgeweten?

Het gebruik van internet voor 12-Stappenwerk en voor onderling contact en goede geinformeerdheid brengt nieuwe uitdagingen met bijbehorende problemen met zich mee. Naast heel veel enthousiasme horen wij ook van verhitte meningsvorming in een aantal groepen. Niet altijd wordt daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht of leidt onbekendheid en/of angst voor de materie, maar ook onmatig enthousiasme tot onjuiste, onvolledige informatie.


Uit ” De AAGroep”(…..) Wat is een geïnformeerd groepsgeweten?

Het groepsgeweten is het gezamenlijk geweten van alle groepsleden; en staat dan ook voor echte eensgezindheid over een bepaald onderwerp vóórdat er definitief actie wordt ondernomen. De groepsleden bereiken deze eensgezindheid door het delen van alle informatie, persoonlijke inzichten, én door het toepassen van de AAprincipes. Om volledig geinformeerd te zijn is de bereidwilligheid nodig ook met een open geest te luisteren naar minderheidsstandpunten.

Bij gevoelige onderwerpen werkt de groep langzaam – nadrukkelijke voorstellen worden ontmoedigd, totdat het duidelijke gevoel van een gemeenschappelijk standpunt ontstaat. Door principes boven personen te plaatsen is de groep alert op overheersende meningen. Als een goed geinformeerde groep besluiten neemt, dan wordt zij gehoord. Het resultaat is op meer gebaseerd dan op het tellen van ‘ja’- of `nee’-stemmen, omdat het juist gaat om de spirituele uiting van het groepsgeweten. De term ‘geinformeerd groepsgeweten’ betekent dat alle relevante informatie is bestudeerd en alle meningen zijn gehoord, vóórdat de groep gaat stemmen.

(…..)

Het is van essentieel belang dat de groepsleden alle relevante feiten over een bepaald onderwerp kennen, voordat er over wordt gestemd. Vaak wordt aan een paar leden gevraagd vooraf te kijken naar de voors en tegens van de kwestie en deze ter vergadering aan te bieden.

Het bereiken van een geïnformeerd groepsgeweten- in grote en in kleine zaken – is een proces dat enige tijd in beslag kan nemen. Het is belangrijk dat minderheidsstandpunten, of afwijkende standpunten, worden gehoord, samen met die van de meerderheid. In sommige gevallen kunnen zij zelfs het tij keren.

(…..) Over groepsproblemen gesproken …

Groepsproblemen vormen vaak het bewijs van een gezonde en gewenste verscheidenheid aan meningen onder groepsleden. Zij stellen ons in de gelegenheid, zoals verwoord in de Twaalfde Stap, “deze principes in al ons doen en laten na te streven.”

Groepsproblemen kunnen bestaan uit algemene AA-vragen als: Wat moet de groep doen met doorzakkers? Hoe kunnen we teruglopende deelname aan bijeenkomsten weer aanwakkeren? Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen helpen bij de groepstaken? Wat kunnen we doen als een groepslid de anonimiteit verbreekt? En iemands romantische nadruk op zogenaamd `Dertiende Stapwerk’? Hoe ontsnappen we aan het eeuwige gepreek van sommige oudgedienden, die blijven beweren dat alleen zij weten wat het beste voor de groep is? En hoe krijgen we het voor elkaar dat meer oudgedienden hun ervaringen met ons delen bij het oplossen van groepsdilemma’s?

Voor bijna elk groepsprobleem is er een oplossing, die gewoonlijk gevonden wordt via de werking van een geïnformeerd groepsgeweten.. Laten we niet vergeten dat een goed gevoel voor humor, afkoelingsperiodes, geduld, hoffelijkheid, bereidheid om te luisteren en te wachten – plus een gevoel voor eerlijkheid en vertrouwen in een ‘Macht groter dan wijzelf’ – veel doeltreffender zijn gebleken dan overdreven plichtmatigheid of persoonlijke beschuldigingen.

(De AAgroep is onlangs opnieuw gedrukt, en te bestellen bij t ADB)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *